Cenník: 

1. Celodenná prevádzka od 6:30 – 16:30 (pobyt počas celého mesiaca)

- Bežné úkony (odborná činnosť) starostlivosti o dieťa 90,12,-€/mesiac
- Výchova (odborná činnosť) 67,-€/mesiac
- Stravovanie (obslužná činnosť) 55,88,-€/mesiac
- Aktivačný poplatok 67,-€/mesiac

SPOLU: 280,-€/mesiac vrátane stravy


2. Poldenná prevádzka od 6:30 – 12:00 (pobyt počas 5 dní v týždni v mesiaci)

- Bežné úkony (odborná činnosť) starostlivosti o dieťa 45,-€/denne
- Výchova (odborná činnosť) 24,56,-€/denne
- Stravovanie (obslužná činnosť) 55,88,-€/denne
- Aktivačný poplatok 24,56,-€/mesiac

SPOLU: 150,-€/mesiac vrátane stravy


3. Celodenná prevádzka od 6:30 – 16:30 (pobyt za jeden deň v týždni)

- Bežné úkony (odborná činnosť) starostlivosti o dieťa 8,-€/denne
- Výchova (odborná činnosť) 5,-€/denne
- Stravovanie (obslužná činnosť) 2,54,-€/denne

SPOLU: 15,54,-€/deň


4. Hodinová prevádzka od 6:30 – 16:30

- Bežné úkony (odborná činnosť) starostlivosti o dieťa 2.20€/hodina
- Výchova (odborná činnosť) 0,80€/hodina

SPOLU: 3,-€/hodinaStrava zahrňuje: raňajky, desiatu, obed a olovrant.

V prípade, ak rodič dieťaťa alebo iná oprávnená osoba nevyzdvihne dieťa z jaslí do 16.30 hod spoločnosť LAMONA, s.r.o. je oprávnená požadovať zaplatenie 3 eur za každú začatú polhodinu nevyzdvihnutia dieťaťa z jaslí.

Platby za pobyt v jasliach je potrebné zaplatiť pri denných pobytoch vopred na dohodnutý pobyt a pri mesačných pobytoch najneskôr do 10-ho dňa v mesiaci, v ktorom dieťa navštevuje pobyt v jasliach, a to v hotovosti alebo na účet spoločnosti Lamona, s.r.o.
V prípade, ak dieťa z akýkoľvek dôvodov nenastúpi do jaslí alebo z akýchkoľvek dôvodov vynechá niektoré dni v jasliach počas dohodnutého pobytu nemá nárok na vrátenie platieb alebo akúkoľvek zľavu alebo kompenzáciu.

Spoločnosť LAMONA, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť cenu pobytu v jasliach a to uverejnením informácií na svojej webovej stránke www.rozpravkove-jasle.eu .

Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates