Vitajte na našej stránke www.rozpravkove-jasle.eu


V našich jasliach poskytujeme starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov v priestrannom, útulnom prostredí. Individuálny prístup a plnohodnotná starostlivosť o Vaše dieťa sú zabezpečené kvalifikovanými opatrovateľkami. Naším cieľom je rozvoj základných hygienických a stravovacích návykov, rozvoj myslenia, motoriky, kreativity, slovnej zásoby a to všetko primerane veku dieťaťa a jeho schopnostiam. V herni sú okrem veľkého množstva hračiek umiestnené aj malé stoly so stoličkami, kde deti maľujú, modelujú, hrajú spoločenské hry prípadne sa venujú vzdelávacím aktivitám. Stravovanie predstavuje pestrá a vyvážená strava, ktorá je pripravovaná pre deti podľa veku na základe záväzných materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre predškolské a školské zariadenia v SR. Na základe oznámenia rodiča o alergii dieťaťa je strava potrebne upravená. Počas dňa je dodržiavaný pitný režim. Súčasťou jedálne je aj stôl a vysoké stoličky pre malé deti. Tie deti, ktoré už sami sedia, sú za detskými stolíkmi a učíme sa spolu kultúre stolovania. V neposlednom rade sa snažíme o začlenenie Vášho dieťaťa do kolektívu a uľahčenie prechodu do materskej školy.

Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates